Смяна на парола

Вашите резултати от търсенето

Общи условия

Тази Политика за поверителност урежда начина, по който уеб сайтът „БГ Уикенд“ събира, използва, поддържа и разкрива информация, събрана от потребителите си. Тази политика за поверителност се отнася за сайта и всички продукти и услуги, предлагани от „БГ Уикенд“.

Лична идентификационна информация

Можем да събираме лична идентификационна информация от Потребителите по различни начини във връзка с дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на нашия Сайт. Потребителите могат да посещават нашия Сайт анонимно. Ние ще събираме информация за лична идентификация от Потребителите само ако те доброволно ни предоставят такава информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лична идентификационна информация, освен че това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани със сайта.

Информация за нелична идентификация

Можем да събираме нелична идентификационна информация за Потребителите, когато те взаимодействат с нашия Сайт. Неличната идентификационна информация може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническата информация за средствата за връзка на Потребителите с нашия сайт, като операционната система и използваните доставчици на интернет услуги и друга подобна информация.

Бисквитки на уеб браузър

Нашият сайт може да използва „бисквитки“ за подобряване на потребителското изживяване. Уеб браузърът на потребителя поставя бисквитки на твърдия диск за проследяване на информация за тях. Потребителят може да избере да настрои своя уеб браузър да отказва бисквитки или да ви предупреждава, когато бисквитките се изпращат. Ако го направите, имайте предвид, че някои части на сайта може да не функционират правилно.

Предназначение на бисквитите

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP трансакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители) и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

Как защитаваме вашата информация

Ние приемаме подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данни и мерки за сигурност за защита срещу неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за транзакции и данни, съхранявани на нашия Сайт.

Споделяне на вашата лична информация

Ние не продаваме, търгуваме или отдаваме под наем лична идентификационна информация на потребителите. Можем да споделяме обща обобщена демографска информация, която не е свързана с лична идентификационна информация относно посетители и потребители с нашите бизнес партньори, доверени филиали и рекламодатели за целите, посочени по-горе.

Промени в тази политика за поверителност

„БГ Уикенд“ има право да актуализира тази политика за поверителност по всяко време. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Насърчаваме потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани как помагаме за защитата на личната информация, която събираме. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате периодично тази политика за поверителност и да сте наясно с промените.

Вашето приемане на тези условия

Използвайки този сайт, вие потвърждавате, че приемате тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, моля, не използвайте нашия сайт. Продължаващото ви използване на сайта след публикуването на промените в тази политика ще се счита, че приемате тези промени.

Остави коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.